Historiae naturalis: taxidermias

Ajaia ajaja
110x130 cm